Skolspanarna - Skola, digitalisering och lite annat

Skolspanarna består av en lärare, en IKT-pedagog och en områdeschef. De träffas så ofta tillfälle ges för att prata skola, digitalisering och lite annat.