Skolspanarna - Skola, digitala verktyg och lite annat

Skolspanarna är en podcast med skolfokus. Varje vecka ställer två lärare tre frågor och har ett samtal. Frågorna rör skola, digitala verktyg och lite annat.